Foto: prtscr

A
ahiret „drugi” (zagrobni) svijet

ahlak moral, lijepo ponašanje

aferim! svaka čast! Bravo!

avlija dvorište ispred kuće

at (đogo) konj

ašik ljubav, udvaranje

ašikli-pendžer prozor za ljubovanje

ašiklija onaj koji ašikuje; ljubavna pjesma

akšam sumrak, večer

akšamluk večernji razgovor, druženje u sumrak

abdest pranje prije molitve

ahbab prijatelj

ajet rečenica ili red iz Kur'ana

Allah-birum Bog zna…

Allahrahmetile pokojni; milost Božija nad njim

almas dijamant

aščinica restoran tradicionalne hrane

avaz glas; grlo

alčak prepredenjak; vrtirep

ašćare očigledno

B

bailisati se onesvijestiti se

bostan lubenica; vrt ili voćnjak

berićet/bereket blagoslov, sreća, izobilje, uspjeh

bošča marama; stolnjak

bulbul slavuj

behut opijenost; nesvjestica

bezbeli naravno, mora da jeste, dabome

bukadar puno, velika hrpa

birvaktile nekada, „u ono doba”

bilesi čak i…

basamak (mn. basamaci) stepenica

baška posebno, nastranu

bihuzuriti uznemiravati, smetati

bujrum izvoli, dobro došao

bezistan bazar, zatvoreno mjesto za trgovinu

Č

čardak zgrada; gornji sprat kuće

čehra izraz lica

čorba gusta supa

čakšire muške hlače

Ć

ćumur drveni ugalj

ćenifa toalet, wc

ćafir nevjernik, inovjerac

D

dunjaluk svijet

dever briga, patnja, oskudica

dever-dun'ja stalne brige na „ovom” svijetu

deverati mučiti se, brinuti se

deverli glave kad neko nema sreće, samo brige

divit mastionica

dilber dragi/draga, voljeni, zanosni

divaniti razgovarati

divanhana soba za razgovor

din vjera

dova molitva

durati trpjeti, nositi se s nečim

damar srce, bilo

Džennet raj

Džehennem pakao

džezva bakrena posuda za spravljanje kafe

džemat društvo, zajednica

dženaza sprovod, sahrana

džuma petak (češće: molitva petkom)

Đ

đul ruža

đulbešećer džem od latica posebne vrste ruže

đugum veliki mjedeni vrč za vodu

đuvegija zaručnik, mladoženja

đuturum starac, onemoćali, oronuo čovjek

đulistan ružičnjak

E

efendija gospodin

ezan poziv za molitvu sa munare

evlad djeca, potomstvo

F

farz obavezna djela u islamu

fildžan porculanska šoljica za kafu bez drške

fasovati dobiti, primiti

fajda korist, dobitak

fukara sirotinja

G

gurbet skitnica, tuđin

H

hamal nosač

havizati (uhavizati) razumjeti, shvatiti

hašarijast nestašan, vragolast

halvat oba (najčešće u prizemlju kuće)

hastal stol

hastaluk (hasta) bolest (bolesnik)

hafiz (onaj koji čuva, pamti) čovjek koji zna Kur'an napamet

haram zabranjeno djelo u Islamu

hanuma žena, gospođa

hikjaja priča, legenda

hafifan nesiguran, nepouzdan

hatma čitanje čitavog Kur'ana s namjerom

hurija rajska djevica

hizmet pomoć, posluženje

hair dobro, sreća, korist

hairli sretan, čestit, napredan

„hajra mi od života nema“ kad neko nema sreće u životu

hadždž hodočašće u Mekku

hidžab žensko pokrivalo za glavu (ili lice)

hajat hodnik, predsoblje

hajvan životinja

halal dozvoljeno, pohvano djelo u islamu

hava zrak

hećim ljekar

helać propast, nesreća, šteta, kvar

hrsuz razbojnik, lopov, hrđava osoba

hejbet mnogo

harabatija rasipnik, boem, pijanica

hedija dar, poklon

hatib govornik, propovjednik

I

iftar večera nakon dnevnog posta u ramazanu

istihare želja

ibrik bakreni vrč za vodu sa posebnim lijevkom

ibretiti se čuditi se

imam islamski vjerski poglavar, svećenik

Indžil Evanđelje

iman vjerovanje u Boga

insan čovjek

ibadet moliva, služenje Bogu

išaret gest, signal, znak; naslućivanje

J

jag mirisno ulje

jal mnevolja, nesreća

jok ne

K

kaliferija šinteraj

kadija sudija u šerijatskom sistemu

kaduna dama, gospođa

kitab / ćitab knjiga

kabul (v. kabuliti) pristanak, dopuštenje

kabur grob

kijamet posljednji sud; nevrijeme; pometnja

kutarisati riješiti, osloboditi

kandilj svjetla kojima se ukrašava munara

kuvet snaga, krepost

kismet sudbina

L

levha kaligrafski ispisan citat iz Kur'ana i sl.

leđen bakrena posuda za umivanje

ligure sanke

M

mubarek sretan, blagoslovljen

mubarećleisati čestitati praznik

muhabet (v. muhabetiti) razgovor

melek anđeo

mahaluša žena koja puno ogovara, tračara

mujezin čovjek koji sa munare poziva na molitvu

munara toranj džamije

minder divan, sećija, kauč

maksuz specijalno, posebno, osobito

marifetluk zavaravanje, petljavina

mangala posuda za žeravicu

medresa vjerska srednja škola

mekteb vjerska osnovna škola

merhamet samilost, milosrđe

mezar grob

musafir gost

muštuluk dobra vijest ili nagrada za istu

N

naibu-reis zamjenik reis-ul-uleme (v.)

nafaka ono što je čovjeku suđeno da ima za života; sudbina

nefs strast, žudnja

namaz molitva

„Nejse!” (ili „Helem nejse”) „nije bitno”, „zanemari”

O

osunetiti obrezati mušku djecu po propisima

P

pohasiti se uzgoguniti se, postati drzak

plaho fino, dobro

pehlivan cirkusant; hrvač; komedijaš

pejgamber Božiji poslanik

peksimet kolač, slastica

peškeš poklon

pesinluk prljavština

pesinav prljav

R

rahatluk spokojstvo, bezbrižnost, uživanje

rahat biti biti miran, spokojan, udoban, zadovoljan

reis-ul-ulema vrhovni starješina islamske zajednice

rahmetli pokojni

S

sofra trpeza, stol

sunnet pravila postavljena životom Muhammeda

sevap dobro, Bogu ugodno djelo

sijelo okupljanje prijatelja (najčešće noću)

srklet uzrujanost, muka, patnja, tegoba

sehur obrok u zoru za vrijeme ramazana

sećija poširoka klupa zastrta ćilimima

sevdah ljubav

sevdisati ljubovati; čeznuti za nekim

sač peka

saulisati smiriti, svladati

sabah zora, svitanje Sunca

sabahile rano ujutro, zorom

sabur strpljenje

safra nesvijest

serbez slobodno, bez straha, sigurno

sokak uska ulica

sura poglavlje Kur'ana

Š

šerbe slatki voćni sok

šehadet osnovna izjava vjere u Islamu

šehid borac koji je umro na Božijem putu

šenluk (v. šenlučiti) veselje, zabava (slaviti, veseliti se)

šićar (v. ušićariti) korist, dobitak (okoristiti se, zaraditi)

šeher grad

šejtan đavo

šerijat vjerski zakon, pravila

šiša boca

šejh starješina tekije

T

tespih „brojanica” za ibadet

Tevrat Tora

titiz škrtica

tabija utvrđenje, opkop, bedem, utvrda

teferič veselje, zabava (najčešće u prirodi)

tabiriti tumačiti, proučavati detaljno,

tabut muslimanski mrtvački sanduk

tekija samostan” za derviše

telal razglasnik, objavljivač

ters neprijazan, nervozan, zloćudan

tevhid molitva za umrlog (učestvuju samo žene)

taraba ograda od dasaka, plot

tefter popis; bilježnica, lista

tokmak budala, glupan

teravija posebna molitva za ramazan

U

učkur uzica, tanak pojas od platna

ujdurma smicalica, prevrtljivost, podvala

ulema učenjaci, intelektualni vrh zajednice

V

vakat vrijeme

vaktija vremenski raspored obavljanja vjerskih dužnosti, satnica

vakuf vjerska zaklada, ostavština zajednici

Z

zo(h)va bazga

zahmet trud, muka, naporan posao, nevolja

zembilj trokutasta kožna torba

zulum (zulumčar) nasilje, nepravda, okrutnost (nasilnik)

zijan (zijančer) šteta, kvar (štetočina)

Zebur Novi zavjet

zar odjeća za pokrivanje muslimanskih žena

zejtin ulje

zehra malo, mrvica

zekjat obavezno dijeljenje pomoći sirotinji (2.5% godišnjih prihoda

zinaluk blud

zapis hamajlija (protiv uroka, bolesti i sl.)