Lijepa riječ ima stvaralačku snagu

Lijepa riječ mnogo više je od same riječi. Ona u sebu ima stvaralačku snagu koja može promijeniti lice stvarnosti. Ona je poluga s kojom slikovito rečeno možemo podignuti stotinu i tisuću puta više od sve naše fizičke, mentalne, emocionalne i duhovne snage. Ona je naš najbolji potencijal na dijelu koji budi najbolji potencijal kod drugoga.

Lijepa riječ ključ je otkrivanja nebrojnih potencijala

Ni sami nismo svijesni što se sve nalazi u nama dok ne krenemo u unutarnju potragu. Neke potrage završavaju razočarenjem jer shvatimo da ne postoji ništa dragocijeno što je vrijedno našega truda. S druge strane nakon neke lijepe riječi postoje potrage koje završavaju ushićenjem jer pronalazimo nove unutarnje prostore, mogućnosti i potencijale.

Lijepa riječ stvara mostove među ljudima

Lijepa riječ upućena drugome, ako padne na plodno tlo, može stvoriti vrijednog saveznika. Ako uspijemo tu riječ njegovati obostrano moguć je put prema jednom novom prijateljstvu. Kada s druge strane bilo koji odnos dođe u krizu lijepa riječ uvijek može napraviti čudesan most koji čuva i njeguje zajedništvo.

Lijepa riječ otvara nove prilike

Gdje je lijepa riječ tu su i otvorena vrata u neki novi svijet. Kada god ponudite nekome lijepu riječ promjenit ćete okolnosti i pokazati da postoji neki novi put i da se uvijek može drugačije djelovati. Lijepim riječima mogu se uočiti prilike koje su inače skrivene, prilike koje otvaraju mogućnost novog standarda, te ljepše i bolje stvarnosti.

Lijepa riječ nije ograničen resurs

Lijepa riječ se neće se iscrpiti kad je jednom date drugome. Ona je neograničen resurs, možete je davati nebrojeno mnogo puta i različitim ljudima. Upravo u tome njena snaga raste ekspotencijalno. Neće vas ništa zaboljeti, niti će vam ego umanjiti. Štoviše s njome steći ćete mnogo veći utjecaj u međuljudskim odnosima i povećati samopouzdanje.

Mario Žuvela