Mali podsjetnik za sve nas: Najveće bogatstvo je pamet, a najveće siromaštvo je glupost

Ne druguj s lažljivcem, jer je nalik fatamorgani. Sve udaljeno učinit' će bliskim, a sve što je blizu, učinit' će dalekim

426

Najveće bogatstvo je pamet. Najveće siromaštvo je glupost. Najveći strah je samoljublje. Najplemenitija vrlina je blaga narav.

Ne druguj s glupanom, jer i ako ti bude želio pomoći, samo ćete povrijediti. Ne druguj s tvrdicom, jer kada ga najviše budeš trebao, neće te podržati. Ne druguj s pokvarenjakom, jer ćete prodati u bescijenje.

Ne druguj s lažljivcem, jer je nalik fatamorgani. Sve udaljeno učinit’ će bliskim, a sve što je blizu, učinit’ će dalekim.

Vaša Neral