Kad sudbina progovori, čovjek zašuti…

Biti svima dobar nije moguće. Uvijek će biti kritičara. Ne dozvolite da vas nadvise...

1789

Kad sudbina progovori, čovjek zašuti…

Postoji 25 pravila sudbine. Ko ih je smislio nije poznato. Ali oni koji su se upoznali sa njima, sa mnogim se slažu i trude se da se pridržavaju njih. Nisu to čak ni pravila već je to psihoterapijska tehnika.

Proces je dug. Zahtjeva usmjerenost i istrajnost. Zbog toga se prema pravilima treba odnositi ozbiljno i promišljeno, i treba ih čitati svaki dan. Najbolje je da se okače, tako da uvijek privlače pažnju.

Probajte, i brzo ćete se uvjeriti u njihovo dobro dejstvo.

1. Početak svega je praznina, i ona treba biti popunjena.

2. Da bi se postiglo željeno, sama želja nije dovoljna, treba donijeti odluku. Samo u tom slučaju se pojavljuju mogućnosti.

3.  Da bi se promijenio svoj put, treba se zaustaviti, i tek posle toga početi kretanje u drugu stranu.

4. U životu mora da se plati za sve. A najskuplja je neaktivnost. Ponekad to postaje očigledno tek na kraju životnog puta.

5. Ako se čovjek sve vrijeme plaši da uradi nešto pogrešno, da ne napravi grešku, tada nije ni svjestan toga, da tako pravi najveću grešku u svom životu.

6. Slično uvijek privlači samo slično. U životu ništa nije slučajno. Mi ne privlačimo sebi te ljude koje želimo da vidimo pored sebe, već one koji su potpuno slični nama.

7. Ako vidite da je postavljni cilj nedostižan, usmjerite se na druge ciljeve. Kada ih postignete, vratite se i pokušajte da postignete prvi.

8. Ako se životu ništa ne traži, tada on ništa neće ni dati. Ako se traži nešto neopredijeljeno, onda će i dar imati isti karakter. Uvijek je potrebno jasno formilisati želje.

9. U životu ne postoji apsolutno zadovoljstvo. Ono je uvijek ograničeno našom percepcijom svijeta.

10. Težite li promjenama? Onda zaboravite na pasivnost. Naime zahvaljujući njoj, propuštate tu šansu, koju nudi sudbina. Planirajte maršutu i konačno odredište. A da bi se dospjelo do njega, treba se uputiti na put.

11. Život uvijek primorava da se rješavaju zadaci, koje čovjek izbjegava da riješi. Od njih je nemoguće sakriti se, jer ako se ne riješi taj zadatak sada, onda će morati da se riješi u drugoj etapi života. A cijena rešenja će biti mnogo veća.

12. U životu uvijek postoji izbor. Ponekad se on nalazi u odsustvu izbora. U svijetu ima mnogo mogućnosti. Ali stičući jedno, uvijek gubiš nešto drugo. Zbog toga su gubici neizbježni. Ali se uvijek mogu posmatrati kao novo sticanje.

13. Novo uvijek podrazumijeva rušenje starog. A potrebno je ne samo razrušiti, već i očistiti mjesto. A za to je potrebana snaga, vrijeme i znanje. Treba znati šta se gradi i kako. Ukoliko ne postoji tog znanja, bolje je ne rušiti. U suprotnom, može se izgraditi nešto užasno.

14. Čovjek pokušava da promijeni život, ali ga ometaju stari stereotipi i navike. Oni sve vrijeme pokušavaju da ga vrate uobičajenom životu. Zbog toga, promjene uvijek idu veoma sporo i zahtijevaju velike duševne napore.

15. Svako od nas privlači tačno ono što najviše voli, očekuje ili se boji, jer se na to fokusira svijest. Sudbina nikad ne daje suvišno. Ona je velikodušna, ali samo u okvirima željenog. Proširite okvire i dobićete više.

16. Cio život – je jedinstvo suprotnosti. Nekoga volimo, a nekoga mrzimo. Sa nekim se družimo, a sa nekim se takmičimo. Dobijamo i gubimo, susrećemo i rastajemo. Čovjek teži ka stabilnosti i istovremeno osjeća nezadovoljstva zbog opredijeljenog toka života. Nemoguće je nešto razumjeti ako se ne zna njegova suprotnost.

17. Ljudi teže ka harmoniji. Ali da bi je dostigli, potrebna je harmonija unutar sebe. To je prihvatanje svojih vrlina i nedostataka, osviješćenost svog nesavršenstva i unutrašnji mir. Neophodno je da razum, postupci i osjećanja djeluju usaglašeno.

18. Treba shvatiti da svijet nije stvoren samo za zadovoljstvo. Vrlo često on nije u skladu sa našim očekivanjima i predstavama o njemu. Ali uvijek treba težiti da se rade dobra djela. Onaj ko nije sposoban za to, nikada neće moći da cijeni dobro dobijeno od drugih.

19. Čovjeka uvijek ljuti u drugim ljudima to, što se nalazi u njemu samom. Drugi ljudi mogu da budu naša ogledala. Treba samo pažljivo gledati u njih. Tada ćemo moći bolje da upoznamo sebe.

20. Ako imate jaku želju da nešto posjedujete, to znači da ne prepoznajete svoje sposobnosti i vrline. Zagledajte se u sebe, možda posjedujete mnogo više nego što želite.

21. Veoma je teško oduprijeti se negativnim mislima. One primoravaju da se strada, pati, brine. Iz tog negativnog roja odaberite jednu misao i pridavite je. Tada ćete prekinuti štetan lanac i on vam neće toliko jako dosađivati.

22. Prihvatite sebe takvim kavi jeste. Tada će brige, nervoze, kompleksi nestati, i možete početi živjeti ispunjen život.

23. Svijet oko nas je apsolutno neutralan. Mi ga sami činimo dobrim ili lošim. Trudite se da gledate na realnost pozitivno i tada će ona biti srećna i radosna.

24. Nikada se ne odnosite prema mišljenju okruženja kao prema istini na poslednjoj istanci. Biti svima dobar nije moguće. Uvijek će biti kritičara. Ne dozvolite da vas nadvise.

25. Svi mi dolazimo u ovaj svijet iz niotkuda i odlazimo u nikuda. Možda smisao našeg postojanja i jeste sam život u svim njegovim manifestacijama?

Jednostavna pravila, zar ne? Ipak, ona veoma blagotvorno utiču na doživljavanje svijeta. Nije teško poštovati ih, a korist donose neprocjenjivu.