Neću ti pametovati. Živi onako kako misliš da treba. Raduj se životu. Pomisli na one priproste starinske dobre žene koje nikad nisu razmišljale o unutarnjem miru pa ga nisu ni tražile, a sasvim spontano ga našle, koje su svjesne da život nije lak ali ga takvog prihvate, prigrle i žive, uvijek nađu neku ljepotu za sebe, u cvjetnjaku, zujanju pčela, kafi na meraji, vole tračati ali nikom ne misle niti čine zlo. One su mudrije od nas koji mislimo da smo kao nešto obrazovane, načitane. A mogle bi nam biti učitelji. Dobri učitelji. Naučile bi nas bar da budemo spremne na sve, da nas ništa ne iznenadi, da ne čekamo nemoguće, da sami moramo stići do onoga što je moguće.

Nura Bazdulj Hubijar