Ilustracija

“Postoji trenutak u životu kada čovjek najzad shvati:
ko je zaista važan,
ko više nije važan,
ko nikada nije bio i
ko će uvijek biti. “

M.S.