Foto: zadovoljna.ba
U istraživanju je učestvovala 571 osoba u dobi između 17 i 25 osoba, a rezultati su pokazali da osobe koje imaju sestru imaju uravnoteženiji stil života.

Istraživanje je pokazalo i da su osobe koje imaju sestru emotivno stabilnije, jer žene ohrabruju razgovore o emocijama što, ističu naučnici, pozitivno utječe na mentalno zdravlje.

Sestre potiču otvorenu komunikaciju i koheziju u porodicu, dok braća imaju suprotan efekt.

Rezultati studije koju su proveli naučnici s Univerziteta Brigham Young pokazali su da nas sestre čine boljim osobama.