Učili su nas u školi da proljeće počinje 21. marta. Nije da su vas krivo naučili – samo vam nisu ispričali do kraja.

Učili su nas u školi da proljeće počinje 21. marta, a vidimo kako mediji uporno objavljuju kako je proljeće počelo 20. marta. Hajde jednom ili dvaput, ali baš svake godine?! Da, šansu da dožive početak proljeća 21. marta imaju samo oni koji su danas u vrtiću. Prije 2100. godine proljeće će počinjati 20. marta pa čak i 19. marta! Zašto je to tako? Krivac je kalendar koji koristimo, a koji kaže kako je je svaka četvrta godina prijestupna (onaj jedan dan “viška” u veljači). No isto tako Gregorijanski kalendar kaže da svaka posljednja godina stoljeća nije prijestupna osim ako nije djeljiva s brojkom 400. To znači da 1800. i 1900. nisu bile prijestupne ali 2000. jest.

Takvo je pravilo je uvedeno radi dugoročnog usklađivanja kalendara s nebeskom mehanikom. Zbog toga smo dodali jedan “neplanirani dan viška” što je posljedično uzrokovalo da se proljeće s 21. marta “preselilo” na datum 20. marta. Ovaj pomak proljeća za jedan dan ranije biti će aktualan sve do 2100. godine.Milutin Milanković svojevremeno je predlagao kvalitetniji kalendar no naša je civilizacija zadovoljna s ovakvim računanjem vremena te se njegov prijedlog nije usvojio. Dakle, ukoliko vas pitaju kada započinje proljeće možete odgovoriti na široko ili u “školskom testu” jednostavno zaokružiti opciju kod koje piše; 20. marta. To je za narednih osamdesetak godina ispravan odgovor.