Žene kao slabija karika u Bosni i Hercegovini???

655
prtscr

Poštuju li se prava žena u Bosni i Hercegovini? Je li i hoće li ikada doći do jednakosti spolova? Pogledajte video: