PROGOVORI JASNO I GLASNO: “Šutnja nije zlato”

797
prtscr

U BiH je svaka četvrta žena žrtva nekog oblika nasilja, uključujući i seksualno. Tako 80 posto počinitelja seksualnog nasilja nad djecom su osobe koje su poznate žrtvi. U Bosni i Hercegovini se, kao i u drugim zemljama svijeta, od 25. novembra (Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama) do 10. decembra (Međunarodnog dana ljudskih prava) obilježava 16 dana aktivizma. Cilj tog događaj je da se istakne da svi oblici nasilja nad ženama i djecom ulaze u domen zaštite ljudskih prava.

Udruženje “Žene ženama” u saradnji sa drugim ženskim udruženjima na pordučju FBiH i RS, sprovodi kampanju pod nazivom ” Šutnja nije zlato”.