“Prava na djelu za žene na selu”

773
prtscr

Žene na selu spadaju u najugroženije kategorije stanovništva Bosne i Hercegovine, a njihov rad nije dovoljno vidljiv, ni cijenjen. Odmaraju samo kada završe sve poslove i to im je najveći poklon za praznike. Nemaju pauzu, nemaju neradni vikend, niti imaju puno vremena za sebe. Sve navedeno, govori o njihovom teškom položaju. Na selu živi 1,4 milijarde žena i čine jednu četvrtinu ženske populacije u svijetu.

Oko 80 posto zaposlenih žena na selu nemaju zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje u BiH.  Žene na selu čine 43 posto radne snage u poljoprivrednoj proizvodnji, a ostvaruju svega 1 posto primanja. Žene na selu posjeduju samo 2 posto zemlje. Izmijenimo zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju o pravima žena u FBiH i RS-u i omogućimo ženema na selu minimalno primanje doprinosa po minimalnoj stopi penzijskog osiguranja. Imijenimo zakone u poljoprivredi Omogućimo ženema na selu minimum podsticaja.

Udruženje “Žene ženama” u saradnji sa Ženskim interaktivnim ruralnim centrom (ŽIR) zajedno sa drugim ženskim udruženjima  na pordučju FBiH i RS, sprovodi kampanju pod nazivom ” Pravo na djelu, za žene na selu”.