U FBiH se vodi ogromna polemika o diskriminaciji porodilja u FBiH

786
prtscr

U Federaciji Bosne i Hercegovine se vodi ogromna polemika o diskriminaciji porodilja u FBiH.

Upravo iz tog razloga i problematike koja proizilazi iz samog čina diskriminacije porodilja u FBiH razgovarali smo sa Aminom Beriša, iz Udruženja „Žene ženama“ Sarajevo i Dijanom Šehić iz Udruženja “Prava za sve”

Sa jedne strane zakon nalaže da buduće majke zaposlene u državnim institucijama ostvaruju prava na porodiljske naknade u iznosu cijele mjesečne plate, dok na drugoj strani one koje su zaposlene kod privatnika ili nezaposlene, teško ostvaruju i minimalna zakonska prava. A to nas vodi prema pojavi društva koja se zove “Bijela kuga”

Naime, iako Zakon o radu propisuje da žena ima pravo na naknadu za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, ne reguliše ko ima obavezu isplate ove naknade niti iz kojih izvora se finansira.  Zakon u ovom smislu samo definiše da će ovo pitanje biti regulisano posebnim propisom. Trenutno je naknada ženi koja je na porodiljskom odsustvu regulisana Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata i zaštite porodica sa djecom FBiH, koji propisuje da se ove naknade regulišu na nivou kantona.

Ono što potenciramo jeste da kantoni ne smiju prebacivati loptice sa jednog kantona na drugi, nego da se uključi sva izvršna vlasti na teritoriji FBiH da problem riješe  Apeluje se na izvršnu vlast da pokrene neke nove inicijative. Ovo narušava samo majku ili dijete, već cijelu porodicu, jer je porodica sociološka ćelija društva. Porodice su ekonomski nestabilne baš zbog neispunjavanja ovih obaveza prema ženi porodilji, kazala je Amina Beriša.

“Prava za sve” je COD-a koja se bavi ljudskim pravima svih, a vrlo ranjiva kategorija u našem društvu su upravo žene porodilje. Sve što je iz domena pitanja žena, to je kao da govorimo o društvu u cjelini. Mi u ovom trenutku govorimo o regulativi koja se primjenjuje u kantonima FBiH. Neminovna obaveza izvršnih vlasti je da se ispune uslovi za populaciju žena porodiilja, da bi na taj način mogla da pomogne upravo majki porodilji.  Mi ovdje govorimo samo o ispunjavanju međunarodnih obaveza, a BiH je prihvatila da ispuni uslove za porodilje na državnom nivou. Neminovno je da se osigura naknada za porodilje. Upravo zagovaramo kako i na koji način to treba da se riješi, kazala je Dijana Šehić.

Tim povodom Udruženje “Žene ženama” u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama, provodi kampanju “(Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH” koja je pokrenuta 2015. godine. Tokom kampanje prikupljeno je 12.086 potpisa građana koji od zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima vlasti u FBiH, zahtijevaju da se prekine praksa diskriminacije porodilja  od kantona do kantona.

Amina Beriša, iz Udruženja „Žene ženama“ je kazala, da trebamo konstantno apelirati da se izjednače prava porodilja na državnom nivou, a ne da jedna majka u Sarajevskom kantonu može da kupi pelene za djete, dok naprimjer majka iz Hercegovackoneretvanskom kantonu ne moze kupiti pelene, što upućuje na problem gdje su prava žena porodilja drugačija od kantona do kantona, što vodi ekonomskom sunovratu ove populacije.